اخبار

مراکز حفاظت الکترونیکی

هرمحلی اعم ازخانه مغازه انبار وغیره که دارای اهمیت وارزش مالی میباشد نیاز به مراقبت ومحافظت دارد.این امردرزمانهایی که مالک در اماکن مزبور حضورندارد ازاهمیت بیشتری برخوردار است ودرنتیجه اگرامنیت درزمانهای عدم حضوراشخاص افزایش یابد میتوان این اطمینان راداد که اتفاقاتی نظیرسرقت درمحل رخ نخواهد داد ویادرصورت وقوع کمترین اسیب را درپی خواهدداشت.بنابراین اتصال به این مرکزهشدار الکترونیک ومدیریت استفاده ازان منطقی وامری ضروری به نظر می اید.زیرا درصورت بروزسرقت بلافاصله درکمترین زمان به نزدیکترین واحدهای گشتی پلیس جهت حضور درمحل وقوع حادـ ثه گزارش میشود.
مزایای این نوع حفاظت برای مشترک:
دریافت خدمات باسرعت بالا وکیفیت مناسب باحمایت پلیس.
مانیتورینگ 24ساعته درتمامی روزهای سال وپایداری امنیت مشتریان.
فعال وغیرفعال نمودن سیستم باکدشخصی جهت کاربران.
ایجاد ارزش افزوده منزل واماکن تجاری.

این سیستم را میتوان در اماکن تجاری مسکونی اموزشی درمانی وادارات دولتی وخصوصی ونیز بانکها وموسسات مالی واعتباری واماکن عمومی نظیر پارکینگها ومکانهای ورزشی تفریحی و…..بکار برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *