اخبار

برخی ازپروژه های انجام شده توسط حفاظ الکترونیک

1)فعالیت در سطح استان البرز و حومه
2)دفتر اصلی و ورودی شهرک بهارستان
3)کارخانه کیمیاموتور پایدار
4)بانک انصار شعب استان البرز
5)بانک مهراقتصاد شعب استان البرز و شهرستانهای استان تهران
6)فروشگاههای زنجیره ای مواد غذایی
7)شهرداری مرکزی کرج
8)نواحی بسیج استان البرز
9)نواحی سپاه استان البرز
10)مجتمع های تجاری اداری  ساختمان پزشکان  منازل و برجهای مسکونی  واقع در مهرشهر جهانشهر عظیمیه و حومه
11)باغ و ویلا واقع در مناطق کردان  چهارباغ  هشتگرد  جاده برغان
12)کارخانه های صنعتی واقع در بهارستان  سیمین دشت  اشتهارد
13)و غیره …….